Kiikoisten Kotiseutuyhdistyksen tarkoitus

 

Yhdistys on yleishyödyllinen, puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö, joka tekee monialaista kotiseututyötä tavoitteenaan aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön taltiointi ja esittäminen, ympäristön suojelu, maisemanhoito sekä kulttuurimatkailun edistäminen.

Yhdistys toimii toimialallaan asukkaiden omatoimisuuden ja harrastustoiminnan kehittämiseksi sekä sivistyksellisten ja sosiaalisten olojen parantamiseksi.