Historia

Yhdistys on perustettu 1950-luvun alussa paikallisten museo- ja kotiseututyöstä kiinnostuneiden, museaalisen kotiseututyön vaalimisen aloittaneiden harrastajien voimin.

Vuosien aikana yhdistys on laajentanut toimialuettaan. Yhdistys on kasvattanut jäsenistöään (nyt n. 157 jäsentä), ja rakentanut Tervahaudan Kotiseututalon agraariseksi torpparimuseoalueeksi. Yhdistys on hallinnoinut mittavia EU-hankkeita, joiden avulla on parannettu alueen viihtyvyyttä ja tarjottu uusia yhteisöllisiä harrastusmahdollisuuksia.

Vuonna 2012 yhdistys lunasti Kiikoisten kunnalta omistukseensa koko hallinnoimansa alueen.

Yhdistyksen toiminta perustuu pääasiassa vapaaehtoiseen talkootyöhön ja museaalista toimintaa on ohjannut Satakunnan museo.

Yhdistys on Suomen Kotiseutuliiton jäsen.